Výroba vazníků a stěnových panelů

Zabýváme se výrobou dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Příhradový vazník je rovinná prutová soustava. Skládá se z pásových (horní pás, dolní pás) a mezipásových prutů (svislice, diagonály). Charakteristickým konstrukčním znakem je tzv. styčník - spojnice dvou či více prutů.

Styčníková deska

Tyto konstrukce jsou vhodnou alternativou ke klasickým tesařským konstrukcím. Jejich výhodou oproti klasickým konstrukcím je maximální efektivita díky statickému posouzení použitím výpočetní techniky, vysoká produktivita výroby a rychlost montáže, která na rozdíl od řemeslně náročné klasické tesařiny má minimální nároky na kvalifikovanou práci.

Základem vazníků jsou horní a dolní pásnice, které jsou doplněny diagonálami a svislicemi vzájemně propojenými styčníkovými deskami. Vazníky se ukládají a kotví do stěn, sloupů nebo průvlaků podle kladečského plánu.

Mezi hlavní výhody patří:

  • využití ekologického materiálu
  • nízká hmotnost
  • jednoduchá a přesná výroba
  • rychlá montáž oproti klasikému krovu
  • variabilita tvarů a sklonů střechy
  • a hlavně nižší pořizovací náklady


Výroba

Vazníky jsou zhotovovány z jednotlivých přířezů, které jsou mezi sebou na „tupo“ spojovány lisováním pomocí styčníkových desek systému MiTek.Tyto desky z 1,5 nebo 2 mm pozinkovaného plechu s jednostranně prolisovanými trny působí jako skupina hřebíků a zároveň jako styčníkový plech.

Výrobní technologie minimalizuje prořez dřevěných prvků. Pro výrobu vazníků se používají tloušťky řeziva 50 až 80 mm. Diagonální prvky vycházejí pro běžná rozpětí šířky 80 a 100 mm a obvodové prvky 120 až 220 mm šířky při osazení vazníků do 1,2 m. Obvodové prvky nejsou zdvojené jako u zbíjených vazníků. Při výrobě se používá řezivo odpovídající kvality. Po dohodě je možné konstrukci naimpregnovat proti houbám, plísním a škůdcům.

Ekologie

Příhradové konstrukce s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny jsou vyráběny ze dřeva, tedy z obnovitelných zdrojů.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS