Jak funguje solární zařízení

Teplá voda a přitápění. Jak funguje solární zařízení.

Příprava teplé vody

Teplonosné médium (nemrznoucí směs) obíhající v uzavřeném okruhu ohřívá
vodu v bojleru předáním tepelné energie získané v solárním kolektoru.

Orientační hodnoty pro dimenzování - ohřev teplé vody

Velikost kolektoru Bramac Počet osob v domácnosti Velikost bojleru(objem zásobníku v litrech)
vysoká spotřeba průměrná spotřeba nízká spotřeba
2 3 4 200-400
3 4-5 6 300-600
4 5-6 7-8 400-800
5-6 7-8 9-10 500-1000

Zásady pro dimenzování:
1 - 2 m2 plochy kolektoru na osobu, objem zásobníku 50 - 100 l na 1m2 plochy kolektoru. Bramac doporučuje 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu.

Příprava teplé vody, podpora vytápění

Podpora vytápění - částečné solární vytápění
Kombinovaná solární zařízení umožňují kromě ohřevu teplé vody i přitápění (především v přechodném období - jaro a podzim). Účelné solární podpory vytápění lze nejlépe docílit u nízkoenergetických staveb, kde jsou vytápěcí systémy provozovány s nízkými teplotami topné vody.

Orientační hodnoty pro dimenzování - podpora vytápění
Pro nízkoenergetické stavby: cca 1 - 2 m2 plochy kolektoru na 10 m2 vytápěné obytné plochy navíc ke stávající přípravě teplé vody. Solární kolektory Bramac je možné využít také pro ohřev bazénu. Způsoby využití solárního kolektoru lze libovolně kombinovat. Protože se jedná o složitá zařízení, doporučujeme nechat zpracovat projekt solárního systému odbornou fi rmou.

Ohřev vody v bazénu
Velmi vhodná je kombinace využití solárního systému pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénu.
Energie získaná v zimě slouží k přitápění v objektu, v létě pak k ohřevu bazénu.

Orientační hodnoty pro dimenzování - ohřev bazénu

Kolektorová plocha se dimenzuje pro:

Zastřešené bazény Nezastřešené bazény
40 - 50% plochy bazénu 50 - 100% plochy bazénu

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS