Nastavení výše dotací

Na základě Vámi poskytnutých podkladů firma Bramac vypracuje návrh solárního systému a naše firma doplní nabídku o cenu montáže, přesná cena bude stanovena po zhlédnutí místa montáže odborníkem.

Naše firma Vám nabízí pomoc při zpracování žádosti o dotaci Zelená úsporám před započetím či po instalaci solárního systému, veškeré náležitosti vyřídíme ZDARMA na základě plné moci za Vás (naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám)

Pro přehled uvádíme nastavení výše podpory

PRO RODINNÉ DOMY

Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev teplé vody 55.000.00
Dotace na projekt+opatření nutná k uvedení zař.do provozu 5.000.00

Solárně-termické kolektory na RD, ohřev teplé vody i přitápění 80.000.00
Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla 10.000.00
Dotace na projekt+opatření nutná k uvedení zař.do provozu 5.000.00

PRO BYTOVÉ JEDNOTKY

Solárně-termické kolektory, pouze ohřev teplé vody 25.000.00 / byt.jednotka
Dotace na projekt+opatření nutná k uvedení zař.do provozu 15.000.00
Solárně-termické kolektory, ohřev teplé vody i přitápění 35.000.00 / byt.jednotka
Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla 15.000.00
Dotace na projekt+opatření nutná k uvedení zař.do provozu

15.000.00

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS