Solární systémy Bramac

Solární kolektory Bramac se umisťují do krytiny, čímž je docíleno perfektního vzhledu. Součástí kolektoru je oplechování, není tedy třeba kolektor složitě oplechovávat. Rozměry kolektoru jsou přizpůsobeny krytině Bramac (formát 10ks/m²), a proto se nemusí tašky řezat. Vysoké účinnosti je docíleno použitím kvalitních komponentů – především měděného absorbéru se speciální vysoce selektivní vakuově nanášenou vrstvou, která minimalizuje ztráty vyzařováním. Na základě Vámi poskytnutých podkladů firma Bramac provede počítačovou roční simulaci, pomocí které určí roční procentuální pokrytí potřeby energie solárním systémem. Velikost solárního kolektoru a akumulačního zásobníku je pak stanovena empiricky s ohledem na orientaci a velikost střešní roviny, střešní sklon a další faktory. V případě malých střešních sklonů je vhodné použít Bramac solární kolektory nadstřešní. Tyto koĺektory je možné vystavit do optimálního sklonu a zvýšit tak jejich účinnost. Použití nadstřešních kolektorů se doporučuje především při střešním sklonu do 30̊.

Na solární kolektory Bramac je poskytována záruka 10 let. V případě použití kompletního střešního systému Bramac a získání 15leté záruky na funkčnost střešního systému bude poskytnuta mimořádná záruka 15 let také na solární kolektor Bramac umístěný ve střeše. Na zásobník teplé vody a kombinované akumulační zásobníky poskytujeme záruku 5 let a na ostatní  oučásti systému záruku 2 roky.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS