Co je Climatizer plus

Izolační hmoty z celulózových vláken získávají stále více příznivců. A to nejen u nás, ale i v Evropě a Severní Americe. Není divu, vždyť jejich tepelně izolační vlastnosti jsou výborné a náklady na instalaci nízké. Stavebníci ve vyspělých zemích si také stále více uvědomují důležitost vlivu staveb a v nich použitých materiálů na životní prostředí a toto vědomí a vůle používat zdraví a životnímu prostředí neškodící materiály, vedou k využívání celulózových izolačních hmot.

Jemná celulózová vlákna Climatizeru vklouznou i do těch nejmenších koutů a štěrbin, kam se žádný jiný izolační materiál nedostane. Vlákna budou stejnoměrně nafoukána na všechna místa bez jakýchkoli mezer a spár. Tak je vytvořena izolační
pokrývka bez slabých míst. Vyhneme se vzniku tepelných mostů a oproti deskovým izolačním hmotám nebo izolačním hmotám v rolích nedochází u Climatizeru k žádnému prořezu. Ani centimetr izolace nepřijde nazmar.

Při instalaci je izolace zafoukávána hadicí do příslušných prostorů, dutin mezi stěnami, do střech a na stropy. Touto technikou se vytvoří homogenní vrstva izolace zcela beze spár a mezer i na velmi nepřístupných místech. Pro zaručení stálosti izolační vrstvy používáme pouze moderní aplikační stroje, u kterých je možno zvlášť regulovat množství vzduchu i materiálu.

Climatizer vykazuje výborné izolační hodnoty jak v zimě tak v létě, jeho využití vede k úsporám energie, redukování nákladů na topení, snížení vzniku emisí CO2 a tím i ke zlepšení životního prostředí. Izolační vrstvu Climatizeru Plus je možné vytvořit i na
velmi těžko přístupných místech a spolehlivě se tak zabrání vzniku spárové průvzdušnosti. Kromě toho se difúzím otevřený izolační systém postará o příjemné pokojové klima, protože vyrovnává kolísání vlhkosti. V kombinaci s nasazením Climatizeru
se logicky nabízí využití dřeva jako stavebního materiálu, který jako jediný je obnovitelnou stavební surovinou a přitom umožňuje výstavbu až 5 podlažních domů.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS