Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech metodou suché aplikace

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí, mají takto zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů, zajišťujících přivádění a odvádění vzduchu z větrací mezery. Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Jsou opravitelné u starších objektů
klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je však snadno řešit v rámci aplikace izolace CLIMATIZER PLUS.

Při dodatečném zateplování menších pultových střech často postačuje zvětšit a vyčistit původní atikové větrací otvory, pokud jsou vhodně rozmístěny.

Naopak při dodatečném zateplování velkých plochých motýlkových střech s úžlabím je nutné vyčistit původní atikové větrací
otvory a zároveň doplnit odvětrání o nové, vhodně rozmístěné hlavice.

Nové rozmístění a doplnění odvětrávacích otvorů při dodatečném zateplování starších neprůlezných odvětrávaných střech, je nezbytnou podmínkou pro spolehlivou funkci střechy po aplikaci CLIMATIZERU PLUS, stejně tak jako tepelně technický výpočet před realizací.

 

Jednoduché řešení zateplení odvětrávané střešní konstrukce.

Pro střechy průlezné je vhodná koncepce odvětrání pomocí aktivních větracích hlavic. Dobrým návrhem rozmístění v kombinaci s přisávacími otvory a hlavicemi je zabezpečen dostatečný odvod vzduchu nasyceného parami z větrací mezery ven.

Aplikace CLIMATIZERU PLUS při dodatečném zateplení do neprůlezné odvětrávané střechy. Po provedené aplikaci musí být dodržena vzduchová mezera mezi izolací a vrchním pláštěm. Otvor je ukončen větrací hlavicí.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS