Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového vyplnění

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 35 kg/m3 postupně dle sklonu izolované konstrukce. U kolmých stěn a příček se pak pohybuje okolo 60 – 65 kg/m3. Změnu objemové hmotnosti je možné snadno ovlivnit regulací aplikačního stroje, který trvale udržuje nastavené parametry a tím i kvalitu prováděné práce. Nejčastěji se konstrukce plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Další metodou je vyplňování konstrukce předvrtaným otvorem o průměru cca 8 cm.

Po ověření difuzních vlastností konstrukce, výpočtu a bilance kondenzace je možné stejnou metodou doplnit starší objekty s nedostatečně izolovanou dřevěnou rámovou konstrukcí.

Velmi progresivní aplikací, která se v posledních letech používá, je vyplňování konstrukcí speciální koncovkou se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Je tak možné plnit nejen standardní příčky sádrokartonového systému, ale i stěny a příčky prefabrikovaných dřevostaveb (viz detail D5).

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS