Zateplení speciálních konstrukcí, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů

CLIMATIZER PLUS je ve své podstatě vyráběn na základě  vlákna původně získaného ze dřeva. Vzhledem k tomu  se jeho výhody v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi  naplno projeví. Pro svůj nízký difuzní odpor, podobné chování  z hlediska vlhkosti, jako u dřeva a vynikající tepelně  izolační vlastnosti je velmi oblíben jak v historických stavbách,  tak i u novostaveb budovaných zcela moderními  výrobními postupy nebo staveb prefabrikovaných.  Aplikace v historických stavbách jsou obvykle prováděny  do stropních konstrukcí. Velmi osvědčenou je však  rovněž mírně zvlhčená aplikace při zateplení kleneb. Izolace
v požadované tloušťce přilne a zůstane trvale v jednolité  vrstvě bez nebezpečí sesuvu a přitom je stále  difuzně zcela otevřená. V nové výstavbě při aplikaci do  dřevostaveb je možné postupovat dvěma způsoby.
- plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě – což přináší z hlediska spotřeby materiálu úsporu, protože je  možné aplikovat dle potřeby každé jednotlivé konstrukce  a jejího sklonu. Navíc je možné izolovat i drobné  detaily vzniklé při montáži.
Za pomoci aplikačních koncovek X JET,  které umožňují bezprašný odvod dopravního  vzduchu, je možné plnit rovněž příčky
tvořené sádrokartonem, obvodové  konstrukce domů i stropy. Výhodou je  možnost aplikace jedním otvorem do  úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m.  U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit  vodorovný předěl. Naplno se projeví  akustické přednosti takto vyplněných  stěn.


Plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě  v továrně. Při tomto způsobu aplikace je však nutné  užívat objemové hmotnosti 65 – 70 kg /m3, aby nedošlo  v průběhu transportu k sesednutí a vzniku tepelného  mostu. Výhoda tovární práce je tak mírně kompenzována  nevýhodou vyšší spotřeby a nutností vysoké technologické  kázně.
Pro využití všech předností CLIMATIZERU PLUS  v těchto stavbách je dnes možné navrhnout difuzně  otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných  zábran ze strany interieru plní dostatečně  potřebnou funkci a přitom je zachována příjemná schopnost  celulózy vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných  prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena
spárová neprůvzdušnost konstrukce.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS