Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností, rychle, levně a hlavně dokonale

Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce. Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a zde je ho možné uložit do stávající stropní konstrukce nebo aplikovat volně, pokud je půda nepochozí. Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu. Při aplikaci touto metodou je možné snadno měnit aplikovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepelných mostů. Nízké objemové hmotnosti od cca 27 kg do 32 kg/m3 se používají při opravách a doplnění stávajících starších izolačních vrstev v tloušťce cca 10 cm. Pro izolační tloušťky nad 10 cm a zejména pro práce při vyplňování vodorovných dutin stropních konstrukcí se používá objemová hmotnost v rozmezí od 32 – 40 kg/m3.

   

 

Rychlost provedení je nesrovnatelně vyšší než u konvenčních metod se 100% eliminací chyb v detailech, bez zbytečných vnitrostaveništních manipulací.

CLIMATIZER PLUS je v kvalitě zateplení detailů konvenčními materiály jen těžko dostižitelný.

Copyright © 2009 Tries s.r.o.  |  webdesign: CZOL media  |  CMS: Lime CMS